Tajwid surat At Takwir ayat 1-10

Tajwid surat At Takwir ayat 1-10

At Takwir adalah surat ke 81 dalam Al Quran. Surat ini dinamakan At Takwir diambil dari ayat pertama yang artinya menggulung. Surat At Takwir terdiri dari 29 ayat dan diturunkan di kota Mekkah. Dalam surat At Takwir terdapat beberapa hukum tajwid, diantaranya Tajwid mad, Alif lam, ghunnah, iqlab dan lain sebagainya. Untuk menganalisa hukum tajwid dalam surat At Takwir, Tahsin.id akan menguraikan hukum tajwid surat At Takwir ayat 1 sampai 10 pada artikel dibawah ini.

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۖ 

izasy-syamsu kuwwirot

“Apabila matahari digulung,”

(QS. At-Takwir 81: Ayat 1)

وَاِ ذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ ۖ 

wa izan-nujuumungkadarot

“dan apabila bintang-bintang berjatuhan,”

(QS. At-Takwir 81: Ayat 2)

وَاِ ذَا الْجِبَا لُ سُيِّرَتْ ۖ 

wa izal-jibaalu suyyirot

“dan apabila gunung-gunung dihancurkan,”

(QS. At-Takwir 81: Ayat 3)

وَاِ ذَا الْعِشَا رُ عُطِّلَتْ ۖ 

wa izal-‘isyaaru ‘uththilat

“dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan (tidak terurus),”

(QS. At-Takwir 81: Ayat 4)

وَاِ ذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۖ 

wa izal-wuhuusyu husyirot

“dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan,”

(QS. At-Takwir 81: Ayat 5)

وَاِ ذَا الْبِحَا رُ سُجِّرَتْ ۖ 

wa izal-bihaaru sujjirot

“dan apabila lautan dipanaskan,”

(QS. At-Takwir 81: Ayat 6)

وَاِ ذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۖ 

wa izan-nufuusu zuwwijat

“dan apabila roh-roh dipertemukan (dengan tubuh),”

(QS. At-Takwir 81: Ayat 7)

وَاِ ذَا الْمَوْءٗدَةُ سُئِلَتْ ۖ 

wa izal-mau`uudatu su`ilat

“dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya,”

(QS. At-Takwir 81: Ayat 8)

بِاَ يِّ ذَنْۢبٍ قُتِلَتْ ۚ 

bi`ayyi zambing qutilat

“karena dosa apa dia dibunuh?”

(QS. At-Takwir 81: Ayat 9)

وَاِ ذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۖ 

wa izash-shuhufu nusyirot

“Dan apabila lembaran-lembaran (catatan amal) telah dibuka lebar-lebar,”

(QS. At-Takwir 81: Ayat 10)

tajwid surat at takwir ayat 1-10
tajwid surat at takwir ayat 1-10

Tajwid surat At Takwir ayat 1

اِذَا الشَّ

Hukum tajwid pada surat At Takwir ayat 1 ini adalah alif lam syamsiyah, sebab ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu Syin. Ketika dibaca huruf lam-nya tidak tampak, dan diatas huruf Syin ada tanda tasydid. Perhatikan, sebelum alif lam ada huruf alif di-fathah, tetapi disini tidak dibaca panjang, melainkan dimasukkan ke dalam hukum alif lam syamsiyah. 

شَّمْسُ

Ini adalah tajwid idzhar syafawi, sebab ada mim sukun bertemu dengan huruf sin, ketika dibaca huruf mim-nya tidak boleh dengung, tetapi harus jelas sesuai dengan arti idzhar sendiri yang berarti jelas. Dalam ilmu tajwid, idzhar syafawi masuk ke dalam hukum mim sukun (mati).

كُوِّرَتْ ۖ 

Pada kata diatas, huruf Ta sukun membacanya ada hams, atau ketika dibaca keluar udara dari mulut.

Baca juga:

Tajwid surat At Takwir ayat 2

وَاِ ذَا النُّ

Hukum tajwid pada kata diatas ada 2, yaitu alif lam syamsiyah dan ghunnah. Contoh alif lam pada surat At Takwir ini sebab ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu nun. Dan ghunnah di surat At Takwir ini sebab ada huruf nun di-taysdid. Cara membaca ghunnah adalah huruf nun-nya harus didengungkan antara 2-3 harakat.

Catatan: Sebelum alif lam ada alif di-fathah, tetapi disini tidak dibaca panjang, melainkan dimasukkan ke dalam hukum alif lam syamsiyah

نُّجُوْمُ

Hukum tajwid diatas adalah mad thabi’i, alasannya sebab ada huruf wawu di-dlommah. Panjang mad thabi’i adalah 1 alif atau 2 harakat.

Baca juga:

مُ انْكَدَرَتْ

Pada kata diatas hukum tajwidnya adalah ikhfa/samar, sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf kaf. Selain itu huruf ra dibaca tafkhim/tebal sebab berharakat fathah.

Tajwid surat At Takwir ayat 3

وَاِ ذَا الْجِ

Hukum tajwid pada surat At Takwir ayat 3 diatas adalah alif lam qomariyah, alasannya sebab ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf qomariyah yaitu huruf jim. Yang membedakan alif lam qomariyah dengan alif lam syamsiyah antara lain:

  • Alif lam qomariyah bunyi lam-nya nampak
  • Alif lam Syamsiyah bunyi lam-nya tidak tampak
  • Alif lam qomariyah ada tanda sukun
  • alif lam syamsiyah ada tanda tasydid

جِبَا لُ سُيِّرَتْ ۖ 

Pada kalimat diatas tajwidnya adalah mad thabi’i, sebab ada huruf alif di-fathah. Dan huruf ra dibaca tafkhim sebab berharakat fathah.

Tajwid surat At Takwir ayat 4

وَاِ ذَا الْعِشَا رُ عُطِّلَتْ ۖ 

Perhatikanlah kalimat diatas, disini hukum tajwidnya antara lain alif lam qomariyah dan mad thabi’i, serta huruf ra dibaca tafkhim.

Baca juga:

Tajwid surat At Takwir ayat 5

وَاِ ذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ ۖ 

Pada surat At Takwir ayat 5 ini nama tajwidnya adalah alif lam qomariyah, mad thabi’i dan huruf ra dibaca tafkhim.

Tajwid surat At Takwir ayat 6

وَاِ ذَا الْبِحَا رُ سُجِّرَتْ ۖ 

Hukum tajwid pada surat At Takwir ayat 6 ini antara lain alif lam qomariyah dan mad thabi’i.

Baca juga:

Tajwid surat At Takwir ayat 7

وَاِ ذَا النُّ

Hukum tajwid pada kalimat diatas ada 2, yaitu alif lam syamsiyah dan ghunnah.

نُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ۖ 

Pada kalimat diatas nama tajwidnya adalah mad thabi’i, sebab ada huruf wawu di-dlommah.

Tajwid surat At Takwir ayat 8

وَاِ ذَا الْمَوْ

Hukum tajwid pada kalimat diatas adalah alif lam qomariyah dan huruf lin. Huruf lin terjadi sebab ada huruf wawu sukun oleh fathah.

ءٗدَةُ سُئِلَتْ ۖ 

Hukum tajwid pada kalimat diatas adalah mad badal, sebab ada hamzah bertemu dengan mad, panjangnya adalah 1 alif atau 2 harakat.

Catatan: Tanda waqaf   ۖ maksudnya disambung (washal) lebih diutamakan

Tajwid surat At Takwir ayat 9

بِاَ يِّ ذَنْۢبٍ

Pada kalimat diatas adalah contoh Iqlab di surat At Takwir, alasannya sebab ada nun sukun bertemu dengan huruf Ba. Ketika dibaca huruf nun berganti menjadi mim, jadi membacanya adalah “dzambin”. Di mushaf biasanya ada tanda mim kecil diatasnya.

بٍ قُتِلَتْ ۚ 

Hukum tajwid diatas adalah ikhfa, sebab ada tanwin bertemu dengan huruf Qof. Dalam ilmu tajwid ikhfa masuk ke dalam hukum nun sukun dan tanwin.

Baca juga:

Tajwid surat At Takwir ayat 10

وَاِ ذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ ۖ 

Hukum tajwid pada kalimat diatas adalah alif lam syamsiyah dan huruf ra dibaca tafkhim. Contoh alif lam syamsiyah pada surat At Takwir diatas sebab ada alif lam bertemu dengan salah satu huruf syamsiyah yaitu shad.

Penutup

Demikianlah penjelasan hukum tajwid surat At Takwir ayat 1-10, semga bermanfaat.

Leave a Comment